Forgalomba hozatali engedély


A Compostal Kft. vállalja a termésnövelő anyagok (elsősorban komposztok) forgalomba hozatali engedélyezési eljárásnak a lebonyolítását.

A keletkezett komposzt csak akkor értékesíthető, ha arra az illetékes hatóság engedélyt ad. Ehhez a komposztot különböző vizsgálatoknak kell alávetni, és meg kell vizsgálni, hogy az adott határértékek tarthatóak-e.

Cégünk javasol az engedélyezés megkezdése előtt egy előzetes vizsgálatot, hogy felmérjük, megfelel-e az adott komposzt az engedélyben előírtaknak.

Ha az előzetes vizsgálatok alapján arra a következtetésre jutunk, hogy a komposzt alkalmas, elindítjuk a forgalomba hozatali engedélyezési eljárást.

Az engedély kézhezvételét követően már értékesíthető is a komposzt.

2. számú melléklet a 36/2006. (V. 18.) FVM rendelethez

Az engedély iránti kérelemmel együtt benyújtandó vizsgálati eredmények és adatok

1. Fizikai, kémiai vizsgálat 3 x 1 kg mintából:

4.2. Toxikus elemek vizsgálata 3 x 1 kg mintából:

4.3. Szerves szennyezők vizsgálata

A komposzt előállításához felhasznált hulladék minőségétől függően az alábbi összetevők vizsgálata is szükséges, illetve elrendelhető:

4.4. Csírázásgátló és gyomosító hatás, valamint növénypatogén kórokozóktól és kártevőktől való mentesség vizsgálata 4 x 3 kg mintából.

4.5. Biológiai hatás vizsgálata

4.5.1. Adott célra még nem engedélyezett termékeknél külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként 2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett vizsgálat.

4.5.2. A csírázásgátló vizsgálatban nem megfelelőnek bizonyult termékek külön jogszabályban meghatározott kultúracsoportonként

2-4 szabadföldön vagy zárt termesztő berendezésben végzett biológiai vizsgálata.

4.5.3. Gomba komposztoknál és gomba takaróföldeknél 1-2 gomba tesztnövénnyel végzett vizsgálat.

4.6. Munka- és környezet-egészségügyi adatok: a készítmény veszélyességi besorolása, veszélyjelek, a kockázatokra (R) és biztonságra (S) utaló mondatok, tapasztalatok a gyártónál és a felhasználónál, helyi irritációs hatások (bőr, szem, légutak), szenzibilizáció, egyéb tünetek.

4.6.1. Higiénés mikrobiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából:

4.6.2. Sugárbiológiai vizsgálat 3 x 0,5 kg mintából. (Csak az importból származó tőzeg esetében.)

4.7. A komposzt előállításhoz felhasznált hulladék minőségétől függően további ökotoxikológiai (Daphnia-teszt, halteszt, algateszt) és egyéb vizsgálatok is elrendelhetőek.


mintavétel ásóval minta vödörbe helyezése