Hulladéklerakás


A telepre térítési díj ellenében növényi eredetű, nem veszélyes hulladékot lehet beszállítani. A beszállítás alapvető feltétele, hogy a beszállított hulladék idegen anyagtól mentes legyen. A szemetes szállítmányokat a telepen nem engedjük lerakni.

2021. évre érvényes hulladéklerakási díjak:


(Figyelem!) Határozatlan ideig szünetel a hulladékátvétel.

beszállított zöldhulladékok